dissabte, 19 de juliol de 2008

Shell Logo
I com a extra una de les evolucions de logos més conegudes, Shell.