dimarts, 29 de juliol de 2008

Eduardo ReleroEduardo Relero és un artista argentí resident a Espanya on es dedica a pintar el terra de diferents ciutats amb dibuixos satírics i carregats de crítica social. Al igual que Julian Beever utilitza la tècnica de l'anamorfosis.

AnamorfosisEduardo