divendres, 25 de juliol de 2008

Ambigrames

Ambigrames són paraules o frases escrites o dibuixades de tal manera que admeten al menys dos lectures diferents. La segona lectura es farà fent algun tipus de operació amb el text original, com ara girar-lo 180º (simetria central), reflexant la imatge en un mirall (simetria horitzontal) i fins i tot existeix algun amb un gir de 90º.

més informació:
Ambigramas
Flickr