divendres, 15 d’agost de 2008

La Mar de Tabaco
La Mar de Tabaco és una impresionant col·lecció de publicitat relacionada amb el tabac ben ordenada en vàries carpetes amb centenars d'imatges.